Zoeken

Vul een trefwoord in om te zoeken

×

Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van deze website/nieuwsbrief de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is. Eijlander Electronics Ede b.v. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website/nieuwsbrief. Bepaalde verwijzingen in deze website/nieuwsbrief voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Eijlander Electronics Ede b.v. dus geen controle heeft.

Eijlander Electronics Ede b.v. draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website/nieuwsbrief mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Eijlander Electronics Ede b.v..